AutumnPondWhitePlainsNY

Autumn Pond, White Plains NY
Oil on Panel
24 x 20