Whiteface Mountain, Adirondacks
Oil on Canvas
20 x 24